ANBI

Stichting Discovery Museum staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 is Stichting Discovery Museum aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

NAAM

Stichting Discovery Museum
RSIN/FISCAAL NUMMER 8015.72.083

CONTACTGEGEVENS

Stichting Discovery Museum
Museumplein 2
6461 MA Kerkrade
Postbus 164
6460 AD Kerkrade

Telefoon: +31 (0)45 567 08 09
[email protected]

DOELSTELLING & BELEID

Discovery Museum wil iedereen betrekken in het collectief om de aarde tot een betere plek te maken. Het museum geeft op een toegankelijke en leerzame manier inzicht in hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap en techniek. Deze inzichten en het leggen van

verbanden tussen verleden, heden en toekomst, veranderen wereldbeelden en gedachtepatronen. Discovery Museum geeft bezoekers kennis, kunde en inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve verandering.

Daarnaast wil Discovery Museum een kenniscentrum zijn op het gebied van aarde, wetenschap, techniek en ontwerp, dat in verbinding staat met verwante instellingen en de mens zelf. De activiteiten van het museum zijn gericht op reflectie en debat, en dragen bij aan verbetering van harmonie tussen mens, natuur en maatschappij.

BESTUURSLEDEN

Het bestuur van de stichting is in handen van de algemeen directeur van Stichting Discovery Museum: ing. J.H.M. Gubbels.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Drs. C.G.M. van Kemenade MBA, voorzitter
  • Drs. A.G.L. Palmen, CFA, lid audit commissie
  • Drs. P.M.G. Prickaerts, lid audit commissie
  • Ir. A. van der Poel, lid
  • Mw. M.H.J.F. Reuver, lid

HET BELONINGSBELEID

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving en de Wet Normering Topinkomens. De beloning van het personeel gaat volgens de CAO Sociaal Werk.

JAARVERSLAG

Onderstaand vindt u het meest recente jaarverslag van Stichting Discovery Museum: