Tickets

ANBI

Stichting Discovery Museum staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 2012 is Stichting Discovery Museum aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand het geldende standaardformulier:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

JAARVERSLAG

Onderstaand vindt u de meest recente jaarverslagen van Stichting Discovery Museum: