Tickets

Stichting Discovery Museum, gelegen aan Museumplein 2 te Kerkrade, Nederland, verwerkt persoonsgegevens van de bezoeker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gaan uiteraard zorgvuldig met je gegevens om, zeker wanneer het minderjarige bezoekers betreft. Dit geldt zowel voor de gegevens die we registreren bij je bezoek aan het museumcomplex aan het Museumplein in Kerkrade als voor de gegevens die we registreren bij je online bezoek aan onze website. We beperken ons tot gebruik van noodzakelijke gegevens van bezoekers voor het faciliteren van je bezoek aan het museumcomplex.

Voor zover wij individuele persoonsgegevens nodig hebben voor bijvoorbeeld reserveringen, worden deze alleen opgeslagen in het CRM & boekingssysteem op eigen servers en de beveiligde e-mail. Dit geldt ook voor ingestuurde persoonlijke gegevens zoals bij sollicitaties of inschrijvingen. Ook bij deelname aan wedstrijden, het opvragen van foto/videobeelden gemaakt in een expositie of anderszins worden gegevens alleen gebruikt voor dit doel tenzij anders vermeld en expliciet toestemming verleend door bezoeker. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor functioneel betrokken medewerkers van Discovery Museum.

Indien hierbij onderdelen door een derde worden uitgevoerd, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is – waar dit vereist is – met deze derde partij een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende persoonsgegevens worden in elk geval bewaard zo lang als wettelijk vereist is o.a. vanwege de fiscale bewaarplicht: dit betreft informatie bij gekochte tickets of andere diensten. Persoonlijke gegevens worden waar mogelijk omgezet naar geanonimiseerde data waarbij individuele bezoekers niet te herleiden zijn.

Bij een datalek bij ons of een leverancier waarbij mogelijk persoonlijke gegevens betrokken zijn, informeren wij volgens wetgeving binnen 24 uur de betrokken instanties, betrokken personen en proberen we de schade zoveel mogelijk te beperken.

Je bezoek aan het museumcomplex

Veiligheid

Discovery Museum verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich schuldig maken aan beschadiging van het museumcomplex of de collectie, zoals is bedoeld in de Bezoekersvoorwaarden, alsook die de Bezoekersvoorwaarden overtreden. Discovery Museum houdt een bestand bij met de gegevens van bezoekers die op deze lijst voorkomen om ze aldus de toegang te kunnen ontzeggen. Dit bestand wordt alleen intern, in het eigen museum, gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Discovery Museum verwerkt de persoonsgegevens van indieners van klachten zoals bedoeld in de Bezoekersvoorwaarden. Deze persoonsgegevens zullen enkel intern worden verwerkt in overeenstemming met het doel hiervan, namelijk het zo goed mogelijk beantwoorden en afwikkelen van de klacht. De persoonsgegevens zullen slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor de afwikkeling van de klacht, bezwaar of suggestie en eventuele vragen hierover.

Binnen en direct rondom het Museumcomplex vindt videobewaking plaats. De opnames hiervan zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegde personen, worden gedurende een jaar bewaard, en worden alleen op verzoek van Politie of vanwege gerechtelijke uitspraak beschikbaar gesteld. Live beelden zijn voor bewakingsdoeleinden zichtbaar voor daartoe bevoegde personen zoals publieksbegeleiders. Zij hebben geen toegang tot opgeslagen beelden.

Fotografie & video

Voor reclamedoeleinden kan er gefotografeerd worden in het Museumcomplex. Door het betreden van het Museumcomplex ga je akkoord met fotografie van jezelf als onderdeel van een groep. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor eigen publicaties, zoals op social media of in presentaties. Je kunt te allen tijde aangeven dat je niet op de foto wilt. In verband met de opnames kun je dan wel verzocht worden tijdelijk ruimte te bieden aan de fotograaf voor opnames. Dit betreft ook vooraf aangemelde persfotografen.

Commerciële opnames van derden zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van Discovery Museum, de verwerking van toestemming van publiek is hierbij tevens de verantwoordelijkheid van de derde partij.

Bij opnames waarin je duidelijk herkenbaar of zelfs individueel in beeld wordt gebracht en dit betreft geen deelname aan een evenement waarbij vooraf aangegeven is dat er wordt gefotografeerd, wordt expliciet om toestemming gevraagd. Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

Het kan voorkomen dat andere bezoekers foto’s maken in het museum. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze bezoekers ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Als we foto’s en video’s willen laten maken voor marketingdoeleinden anders dan een update op social media, bijvoorbeeld voor een folder of website, informeren we je daar apart over en vragen zo nodig om toestemming. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met je op. Om deze reden worden je hierbij opgegeven persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres langdurig bewaard. Je mag natuurlijk altijd terugkomen op de door jouw gegeven toestemming. Geplaatste foto’s kunnen helaas niet altijd meer verwijderd worden.

Online bezoek

Op de website(s) van Discovery Museum, zoals www.discoverymuseum.nl, de ticketshop of specifieke projecten, worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor worden cookies gebruikt. Er zijn diverse soorten cookies:

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Gegevens van klanten worden gedeeld met Google om namens u advertentiemetingen te laten uitvoeren. We doen dit alleen als u toestemming voor delen of gebruik heeft gegeven. Om meer te weten te komen over welke gegevens Google daarbij verwerkt, bezoekt u de pagina met Google’s privacybeleid en voorwaarden.

Google Analytics & Google Tagmanager

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden en de Tag manager om de werking van de ticketshop te optimaliseren. Waar mogelijk wordt alleen gebruik gemaakt van de Google Tag manager om het aantal cookies te verminderen. De gebruikte informatie wordt voor zover mogelijk geanonimiseerd en gegroepeerd zodat het niet mogelijk is om de gegevens te herleiden naar individuele bezoekers. Deze gegevens worden bovendien 26 maanden bewaard vanaf het laatste bezoek. We gebruiken deze informatie om de online ervaring verder te verbeteren: dit betreft data zoals hoeveel bezoekers de website bezoeken per periode, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen zoals regio, land maar ook vanaf welke andere websites, waar ze op klikken, en welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytische cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.

Google Adwords

Discovery Museum maakt gebruik van Google Adwords, maar maakt hierbij geen gebruik van retargeting of andere tools waarvoor persoonsgegevens nodig zijn.

Sociale media

Op onze website staan knoppen waarmee je pagina’s kunt delen of promoten op sociale media. Het sociale netwerk zoals Facebook, X, Instagram, … heeft zelf de code aangeleverd voor deze knoppen. Deze code plaatst een cookie. Wij hebben geen invloed op deze cookies.

Mailings

Voor onze mailing maken we gebruik van Dynamics 365. Voor het gebruik van het aanmeldformulier zijn hiervoor ook cookies nodig. Voor het ontvangen van mailings dien je zelf expliciet (opt-in) toestemming te geven door het invullen van dit formulier. Je kan daarbij altijd je gegevens binnen dit systeem aanpassen of je uitschrijven: we gebruiken deze data alleen voor het versturen van mailings. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld of gekoppeld aan andere data.

Ticketshop & reserveringen

Bij het online kopen van tickets voor Discovery Museum (toegang museum en/of evenementen) via de Ticketshop worden om noodzakelijke persoonsgegevens gevraagd zoals naam en e-mailadres. Deze worden alleen gebruikt om de e-tickets toe te kunnen sturen, een eenmalige enquête om onze dienstverlening te verbeteren en voor de noodzakelijke financiële verantwoording. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een account aan te maken waarmee je te allen tijde je bestelhistorie in kan zien. Deze gegevens worden op eigen server versleuteld opgeslagen en met de softwareleverancier van dit systeem is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Bij het kopen van (groeps)tickets via de afdeling reserveringen, waarbij mogelijk adresgegevens nodig zijn voor facturatie, worden je gegevens opgeslagen op eigen servers in het CRM en/of boekingssysteem, voor zolang wettelijke verplichting geldt.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Contact

Heb je vragen over dit privacy statement of je gegevens voor zover bekend? Neem dan contact op met Carola van ’t Hof, medewerker PR & Communicatie via pers@discoverymuseum.nl of 045 – 5676058. Ook voor het verwijderen van je gegevens uit onze systemen, een foto van de website of andere plekken kun je contact opnemen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend. We kunnen je dan wel vragen om legitimatie. Ook kan het zijn dat bepaalde gegevens niet verwijderd kunnen worden in verband met wettelijke bewaarplicht of als onderdeel van een groter geheel zoals aantallen deelnemers. Er wordt geen informatie gedeeld over of met andere bezoekers.