Tickets

Steenkolenmijnbouw

De deelcollectie geeft een beeld van technische en sociaal-culturele aspecten van de steenkolenwinning, die in Nederland was geconcentreerd in het zuiden van de provincie Limburg. Van afbouwhamers tot vaandels, en van mijnlampen tot schilderijen.