Tickets

Gedenkbord ‘Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond 1903-1953’, Sphinx, 1954

Dit gedenkbord werd vervaardigd naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) op 13 september 1953. De NKMB was de grootste vakbond van mijnwerkers. Het bord was een jubileumgeschenk van het Algemeen Mijnwerkersfonds voor de Limburgse steenkolenmijnen (AMF). Via het AMF was elke mijnarbeider en zijn gezin verzekerd tegen de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, overlijden en ouderdom. Tussen de NKMB en het AMF bestond een hechte band. De voorloper van de NKMB was in 1919 een van de oprichters van het AMF geweest en anno 1953 was de mijnwerkersbond nog steeds vertegenwoordigd in het bestuur van het mijnwerkersfonds. Rondom de centrale figuur van Sint Barbara, de patrones van de mijnwerkers, zijn taferelen en landschappen afgebeeld die verwijzen naar de sociale betekenis van zowel de NKMB als het AMF. Die betekenis wordt samengevat in de tekst die op wimpels is aangebracht: ‘Een mijnwerkersbevolking die goed gehuisvest is, een goed inkomen heeft voor de dagen van zijn arbeid maar ook voor de dagen van ziekte, invaliditeit en ouderdom; die weet voor de christelijke opvoeding harer kinderen te zorgen, een mijnwerkersbevolking die tot eere strekt van den geheelen arbeidersstand.’

Objectgegevens

  • Deelcollectie: Maastrichts keramiek Steenkolenmijnbouw
  • Objectnummer: 063284
  • Objectnaam: wandbord,
  • gedenkbord,
  • Vervaardiger: Sphinx Daems, Pierre
  • Datering van: 1954
  • Datering tot: 1954
  • Materiaal: aardewerk
  • Afmetingen: diameter 54 cm, hoogte 8 cm,
  • Duurzame link