Tickets

Beeld ‘het hoofd van Dante’, Sphinx, 1921

De kop van Dante is gemaakt door Johan Lint, die als ontwerper bij Sphinx in dienst was. Dante Alighieri (1265-1321) was een laat-middeleeuwse Italiaanse dichter en denker. Sphinx bracht het beeld op de markt bij gelegenheid van het Dantejaar 1921, toen de zeshonderdste sterfdag van de dichter werd herdacht.

Objectgegevens

  • Deelcollectie: Maastrichts keramiek
  • Objectnummer: 057966
  • Objectnaam: beeldhouwwerk,
  • Vervaardiger: Sphinx Lint, Johannes Hendricus
  • Datering van: 1921
  • Datering tot: 1921
  • Materiaal: aardewerk
  • Afmetingen: lengte 17 cm, breedte 20 cm, hoogte 28.5 cm,
  • Duurzame link