Tickets
MVO-Verklaring

MVO-Verklaring

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en we willen hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten. 

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

  • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en aan onze bezoekers.
  • Wij informeren onze bezoekers, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van onze producten en diensten en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring.
  • Wij proberen waar mogelijk onze bezoekers te informeren over en te faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van onze organisatie. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
  • Wij streven ernaar iedereen op een toegankelijke manier te betrekken bij onze organisatie en streven naar meer diversiteit en inclusie in programmering, organisatie en verdere activiteiten.