Tickets
Collectie & Erfgoed

Collectie & Erfgoed

Als museum hecht Discovery Museum bijzonder veel waarde aan de eigen collectie. De collectie van Discovery Museum bestaat uit vijf deelcollecties:

 • Stoommachines & Motoren
 • Techniek van het Huishouden
 • Steenkolenmijnbouw
 • Maastrichts aardewerk & porselein
 • Maastrichts glas & kristal

Een groot deel van de collectie is permanent te bewonderen in de Schatkamer van Discovery Museum.

Daarnaast is een deel van de collectie online te bekijken: Online schatkamer

Schenkingen

Het verzamelbeleid van Discovery Museum heeft als uitgangspunt dat een nieuw object de bestaande collectie duidelijk dient te verbeteren. Het museum streeft niet naar een zo groot mogelijke collectie, maar naar een kwalitatief goede museumcollectie met een hoge cultuurhistorische en presentatiewaarde.
Mocht u een object in uw bezit hebben dat u aan Discovery Museum wilt afstaan, neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van Collectie & Erfgoed via info@discoverymuseum.nl of bel 045 5676019. Het object moet wel binnen een van de deelcollecties van Discovery Museum vallen.
Om te bepalen of het object van toegevoegde waarde is voor de museumcollectie van Discovery Museum, is het handig om naast een of meerdere afbeeldingen zo veel mogelijk informatie over het object te ontvangen. Denk aan jaartal, afmetingen, herkomst, vervaardiger, etc.

Bruiklenen

Discovery Museum verleent regelmatig medewerking aan projecten bij andere musea. Onder andere door het verlenen van korte- en langdurige bruiklenen. Door het verstrekken van bruiklenen probeert Discovery Museum zo veel mogelijk van de museumcollectie te laten zien. Aanvragen worden in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijk verzoek gericht aan Collectie & Erfgoed via s.langeweg@discoverymuseum.nl.
Verstuur de aanvraag minimaal acht weken voor ingang van het bruikleen en voeg de volgende informatie toe:

 • Naam en adres van de aanvragende instelling
 • Contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
 • Reden van de bruikleenaanvraag
 • Tentoonstellings- en projectperiode
 • Tentoonstellings- en projectnaam
 • Locatie van de tentoonstelling en het project
 • Lijst van de aangevraagde objecten en objectnummers
 • Recent facility report

Discovery Museum hanteert de regel dat objecten aan geregistreerde musea ‘om niet’ in bruikleen worden gegeven. Aan niet-geregistreerde musea en particulieren wordt voor het uitlenen van objecten een bruikleenvergoeding gevraagd. Dit aan de hand van onderstaande tarieven. We vragen geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten en het verpakken van de objecten. De transportkosten en de verzekeringskosten van de objecten tijdens transport en verblijf, zijn voor rekening van de inlenende instelling.

 • Basistarief ≤ 5 objecten € 50,00
 • 6 – 10 objecten € 70,00
 • 11 – 15 objecten € 90,00
 • 16 – 20 objecten € 110,00
 • 21 – 25 objecten € 130,00
 • > 25 objecten Aparte prijsafspraken

Limburgs Erfgoed

Discovery Museum werkt samen met andere Limburgse erfgoedorganisaties in de Coöperatie Erfgoed Limburg. Wil je iets weten over Limburgs Erfgoed? Stel je vraag via het Servicepunt: zij zorgen dat je vraag bij de juiste organisatie terecht komt.