Tickets

Welkom in de online schatkamer

Welkom in de online schatkamer collectie van het Discovery Museum. Leuk dat je onze online collectie bezoekt. Graag nemen we je mee op ontdekkingsreis in een deel van onze uitgebreide schatkamer, welke je uiteraard ook in het museum kan bewonderen! De online schatkamer bestaat uit verschillende collecties zoals Maastrichts glas & kristal, Maastrichts keramiek, Limburgse innovaties en meer!

Bekijk de deelcollecties

Schenkingen

Het verzamelbeleid van Discovery Museum heeft als uitgangspunt dat een nieuw object de bestaande collectie duidelijk dient te verbeteren. Het museum streeft niet naar een zo groot mogelijke collectie, maar naar een kwalitatief goede museumcollectie met een hoge cultuurhistorische en presentatie waarde. Mocht u een object in uw bezit hebben dat u aan Discovery Museum wilt afstaan, neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van Collectie & Erfgoed via info@discoverymuseum.nl of bel 045 5676019. Het object moet wel binnen een van de deelcollecties van Discovery Museum vallen. Om te bepalen of het object van toegevoegde waarde is voor de museumcollectie van Discovery Museum, is het handig om naast een of meerdere afbeeldingen zo veel mogelijk informatie over het object te ontvangen. Denk aan jaartal, afmetingen, herkomst, vervaardiger, etc.

Bruiklenen

Discovery Museum onderschrijft de uitgangspunten voor bruikleenverkeer, zoals vastgelegd in de publicatie Slimmer Lenen van de Museumvereniging (2016) Slimmer lenen – Museumvereniging. Zo veel mogelijk verleent het museum medewerking aan bruikleenverzoeken van andere musea en culturele instellingen. Hierdoor zijn collectiestukken ook buiten de muren van Discovery Museum zichtbaar. Aanvragen voor bruiklenen worden in behandeling genomen na ontvangst van een schriftelijk verzoek gericht aan Collectie & Erfgoed via s.langeweg@discoverymuseum.nl. Verstuur de aanvraag minimaal acht weken voor ingang van het bruikleen en voeg de volgende informatie toe:

Naam en adres van de aanvragende instelling
Contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
Reden van de bruikleenaanvraag
Tentoonstellings- en projectperiode
Tentoonstellings- en projectnaam
Locatie van de tentoonstelling en het project
Lijst van de aangevraagde objecten en objectnummers

Recent facility report

Discovery Museum hanteert de regel dat objecten aan geregistreerde musea ‘om niet’ in bruikleen worden gegeven. Aan niet-geregistreerde musea en particulieren wordt voor het uitlenen van objecten een bruikleenvergoeding gevraagd. Dit aan de hand van onderstaande tarieven. We vragen geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten en het verpakken van de objecten. De transportkosten en de verzekeringskosten van de objecten tijdens transport en verblijf, zijn voor rekening van de inlenende instelling.

  • Basistarief ≤ 5 objecten € 50,00
  • 6 – 10 objecten € 70,00
  • 11 – 15 objecten € 90,00
  • 16 – 20 objecten € 110,00
  • 21 – 25 objecten € 130,00
  • > 25 objecten Aparte prijsafspraken

Limburgs erfgoed

Discovery Museum werkt samen met andere Limburgse erfgoedorganisaties in de Coöperatie Erfgoed Limburg. Wilt u iets weten over Limburgs erfgoed? Stel uw vraag via het Servicepunt: zij zorgen dat uw vraag bij de juiste organisatie terecht komt.

Discovery Museum - Schatkamer