Tickets
Einstein Telescope Experience & Education Centre

Einstein Telescope Experience & Education Centre

Discovery Museum is een wetenschapsmuseum dat iedereen wil betrekken in het collectief om de aarde tot een betere plek te maken. Het museum geeft op een toegankelijke en leerzame manier inzicht in hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap en techniek. Deze inzichten en het leggen van verbanden tussen verleden, heden en toekomst, veranderen wereldbeelden en gedachtepatronen. Discovery Museum geeft bezoekers kennis, kunde en inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve verandering. Daarnaast is Discovery Museum een kenniscentrum op het gebied van aarde, wetenschap, techniek en ontwerp, dat in verbinding staat met verwante instellingen en de mens zelf.

Discovery museum bereikt haar doelen door als wetenschapsmuseum samen met partners exposities, workshops, educatieve projecten, lezingen en participatieve projecten te ontwikkelen. Naast het algemeen publiek uit heel Limburg en de Euregio Maas-Rijn is het primair en voortgezet onderwijs een belangrijke doelgroep.

Einstein Telescope

Op 14 september 2015 werden ze voor het eerst waargenomen: zwaartekrachtsgolven. De theorie van Einstein hierover kenden we al 100 jaar, maar nu was het bewijs er. Observatie van zwaartekrachtsgolven kan leiden tot nieuwe ontdekkingen, bijvoorbeeld over hoe zwarte gaten ontstaan en wat er gebeurde nét na de oerknal. Een nieuw tijdperk in de natuur- en sterrenkunde ging van start.

De Einstein Telescope wordt een geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De grensregio van Nederland, België en Duitsland is een mogelijke locatie hiervoor. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven.

De Einstein Telescope heeft grote kans om in de Euregio Maas-Rijn gebouwd te worden, en zowel de Europese als de Nederlandse en Limburgse politiek hebben dit project dan ook tot wetenschappelijk speerpunt gemaakt. Tijdens de kandidatuurperiode leggen we met het ETEC een leerzame basis voor wetenschapscommunicatie rondom dit project. Een basis die direct gebruikt kan worden na het locatiebesluit. Het wordt een fysieke plek die in samenhang en in afstemming met de ET Pathfinder kan bestaan.

Einstein Telescope Experience & Education Centre (ETEC)

Het Einstein Telescope Experience & Education Center (ETEC) is een multifunctioneel 3-jarig project waar een scala aan activiteiten in het kubusvormig gebouw van Discovery Museum plaatsvinden. Deze activiteiten richten zich op Einsteins relativiteitstheorie, zwarte gaten, zwaartekrachtsgolven en hun metingstechnieken, evenals de ET-Pathfinder en de Euregio Maas-Rijn als kandidaat locatie voor de ET. Het project is gedurende deze periode het platform van wetenschapscommunicatie rondom zwaartekrachtsonderzoek in Nederland en de Euregio, door de belangrijkste concepten van deze wetenschap te introduceren in een spannende, innovatieve presentatie.

Het ETEC bestaat uit het Aarde Theater en vier verdiepingen van het kubusvormig gebouw, elk met hun eigen rol in het totale programma-aanbod. Elke verdieping heeft zijn eigen functie en inhoud, en afhankelijk van het programma of het publiek kunnen de vier verdiepingen in verschillende combinaties gebruikt worden. Elke keer worden de verschillende thema’s van de Einstein Telescope bekeken vanuit een ander perspectief. Deze ’blended omgeving’ (fysiek en digitaal) stelt ons in staat om een op maat gemaakt programma aan te bieden aan de verschillende doelgroepen.

De onderdelen van ETEC zijn te benoemen als Black Hole Theater, The Expo, Gravity Lab, Gravity Studio, Gravity Forum en Einstein Telescope Discovery Expedition.

Einstein Telescope Experience & Education Centre

Black Hole Theater

Het bestaande Aarde Theater van Discovery museum is een immersief multimedia theater Bezoekers staan op glazen ringen en kijken naar een projectieput van 17 meter rond en 9 meter diep waarop een film in hoge resolutie wordt afgespeeld. Dit is de uitgelezen plek om de omvang en impact van de ET en aanverwant onderzoek op een indrukwekkende manier onder de aandacht te brengen.

Als enige onderdeel van het ETEC zal deze film op regelmatige basis en binnen de reguliere entreeprijs van Discovery museum aangeboden worden aan het algemeen publiek. Voor de deelnemers van ETEC vormt deze film de introductie van hun bezoek en deelname. De film wordt door het Dutch Black Hole Consortium geproduceerd en gefinancierd.

Einstein Telescope Experience & Education Centre

The Expo

Deze expo-omgeving van ca. 220 m2 is er op gericht om de interesse en de fascinatie voor de verschillende onderwerpen bij de deelnemers van ETEC te vergroten. De expositie zal vragen beantwoorden als ’wat zijn zwarte gaten?’, ’Hoe kunnen we met zwaartekrachtsgolven we de oorsprong van het heelal meten?’ en ‘Welke rol speelt de Einstein Telescope hierin, en welke technologie is hiervoor noodzakelijk?’.
De expositie is geschikt  voor bezoekers vanaf 14 jaar, het heeft een sterk informatief en explorerend karakter en een duidelijk educatieve insteek heeft. Voor de ontwikkeling van deze expositie zullen externe partijen gevraagd worden om mee te ontwikkelen zodat de inhoud wetenschappelijk correct is, maar tegelijkertijd aansluit bij het curriculum en behoefte van de bezoekers die meer willen weten van het onderwerp dan wat op internet te vinden is.

Einstein Telescope Experience & Education Centre

Gravity Lab

Het Gravity Lab is de plek waar de deelnemers meer inzicht krijgen in de natuurkundige fenomenen en waar leerlingen wetenschappers kunnen worden en de spannende thema’s van het Einstein Telescope project kunnen verkennen. Waar mogelijk hanteren we de blended learning-aanpak door de praktische experimenten in het lab te combineren online activiteiten. Ook bieden we aan docenten ondersteuning in de vorm van ’teach the teacher’-programma’s en begeleiding bij het integreren van de Einstein Telescope in hun lesplannen.
Voor algemeen publiek dat deelneemt aan de maandelijkse ‘ET Gravity workshops’ of bedrijfsleven dat een ‘ET Gravity tour’ boekt, is er de mogelijkheid om onder begeleiding verschillende experimenten en hands-on opdrachten te doen.

Einstein Telescope Experience & Education Centre

Gravity Studio

De Einstein Telescope Gravity Studio is het digitale presentatie centrum voor alles wat met de Einstein Telescope te maken heeft. Hier worden live stream-uitzendingen opgenomen om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke of technologische ontwikkelingen rondom het project. Hier geven leerlingen en docenten presentaties en leert het publiek over de laatste ontwikkelingen in de regio.
De studio kan ook door partners gebruikt worden om voortgangsupdates over de Einstein Telescope op te nemen, interviews te houden met wetenschappers, of  om content te produceren voor de omgevingscommunicatie.

Einstein Telescope Experience & Education Centre

Gravity Forum

Op de bovenste verdieping van het ETEC is het mogelijk  om evenementen en activiteiten voor het algemene publiek en professionals/stakeholders te organiseren. Er is plaats voor lezingen en presentaties, discussie,debatavonden en kennisdelingssessies met wetenschappers.
Een ‘real size’ live feed verbinding met de ET Pathfinder geeft de mogelijkheid om grote groepen mee te kunnen laten kijken en uitleg te geven over de laatste stand van het project. Bezoekers van ETEC verkennen zo de laatste onderzoeken en ideeën in de wereld van de wetenschap, en maken de verbinding tussen de verschillende betrokken partijen.

Einstein Telescope Experience & Education Centre

Einstein Telescope Discovery Expedition (ETDE)

De Einstein Telescope Discovery Expedition (ETDE) is een educatief programma dat leerlingen nieuwsgierig maakt, een onderzoekende houding stimuleert en hen bewust maakt van de rol van wetenschap en technologie in het dagelijkse leven. Het programma, dat bedoeld is voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs (PO) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO), bestaat uit interacties, experimenten en diverse activiteiten. Deze zijn gebaseerd op de wetenschap en technologie die een rol speelt bij de ontwikkeling, bouw en operationele fase van de Einstein Telescope en de ET-Pathfinder.
Het ETDE-programma is gericht op onderwerpen als licht, kracht, golven, spiegels en trillingen. Het bestaat uit een ontdekkingstocht samengesteld uit een reeks interactieve experimenteerstations, door professionals begeleide experimenten en theoretische achtergrondinformatie. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de domeinbeschrijving “Natuurkunde en techniek voor de basisschool” van het CITO en SLO. Door deel te nemen aan het ETDE-programma krijgen kinderen de kans hun eigen interesses, vaardigheden en talenten te ontwikkelen en de wereld om hen heen op een creatieve, kritische en ondernemende manier te verkennen.

Doelgroep

Het ETEC heeft vanuit de eerder beschreven doelstellingen de navolgende doelgroepen:

 • Leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs bovenbouw wie deelnemen aan een dagprogramma in het ETEC. Meer specifiek zal worden ingezoomd op leerlingen met het N&T-profiel (onderdelen ETEC 1 t/m 5)
 • Leerlingen primair onderwijs en onderbouw van het voorgezet onderwijs (ETEC 1 en de Einstein Telescope Discovery Expedition)
 • Algemeen publiek dat zich inschrijft voor de maandelijkse ET Gravity workshop (ETEC 1,2,3 en 5)
 • Stakeholders van het ET consortium een plek bieden voor ontmoeting, kennisdeling en inspiratie (ETEC 1 t/m 5)

Het ETEC biedt daarnaast de navolgende mogelijkheid:

 • Een fysieke locatie te zijn die door partners gebruikt kan worden voor omgevingscommunicatie (ETEC 1, 4 en 5)
 • Bezoekers van Discovery museum kennis laten maken met zwaartekracht, zwarte gaten en de ET (ETEC 1)

Voor het onderwijs en algemeen publiek geldt dat de razendsnelle wetenschappelijk en technologische ontwikkelingen van de ET en de ontdekkingen uit het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven op dit moment niet vertaald worden vanuit de professioneel-technische literatuur. Het ETEC is er om dit struikelblok in wetenschapscommunicatie voor deze groepen weg te nemen.

Daarnaast biedt het een plek voor stakeholders om samen te komen, inspiratie op te doen en kennis te delen. Deze functie is ook deels voorzien vanuit het Dutch Black Hole Consortium waar Discovery Museum projectpartner van is.

Outline, voor wie is ETEC?

 • 1- of 2-daags bezoek van HAVO-4 en VWO-5 leerlingen nationaal en grensregio met N&T profiel, focus op de fysica kant van het Einstein Telescoop project.
 • Professionalisering van docenten VO op onderwerp zwarte gaten/zwaartekracht middels bijeenkomsten en ondersteuning curriculum ontwikkeling.
 • Einstein Telescope Discovery Experience (ETDE) voor PO en onderbouw VO, mede samengesteld op basis van bestaand aanbod.
 • Mogelijke uitbreiding van ETEC tot E2TEC door betrokkenheid van Euregionale partners.
 • Algemeen publiek wordt inhoudelijk geïnformeerd en betrokken middels gerichte rondleidingen.
 • De Universiteit Maastricht (UM) kan het ETEC inzetten om een meer ‘publiek gezicht’ te geven aan de haar verrichtte inspanningen op dit terrein (wetenschapscommunicatie).
 • Studenten UM kunnen betrokken worden bij ontwikkeling en uitvoering activiteiten in ETEC en leren over het belang van goede wetenschapscommunicatie.
 • De Projectgroep Einstein Telescoop Provincie Limburg krijgt hiermee een bezoekcentrum, een platform voor communicatie en een inhoudelijk meeting point en tevens een stimulator voor een meer wetenschappelijk en technisch georiënteerde ‘workforce’ in Limburg.
 • De Provincie Limburg krijgt hiermee in aanloop naar de mogelijke toekenning van het ET project in 2025 op korte termijn een belangrijke ‘tool’ om substantiële ‘exposure’, ook voor het algemene publiek, te genereren.
 • Het bedrijfsleven zal ook profiteren van de positieve invloed die het centrum zal hebben op meer STEM georiënteerde studie- en beroepskeuzes, maar ook van de aanwezigheid van een laagdrempelige mogelijkheid om in een inhoudelijk, op het onderwerp afgestemde omgeving, ontmoetingen te realiseren.
 • Voor het bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB ontstaat hiermee een informatie- en ontmoetingsplek waar in meer detail geduid kan worden hoe de Einstein Telescope mogelijk interessant is voor hun eigen bedrijf.
 • Focus ligt op de te bereiken impact en niet primair op bezoekersaantallen.

Exploitatie model

Kosten van gebruik van ETEC

Voor de diverse doelgroepen van ETEC gelden er diverse tarieven voor het gebruik, waarbij de basis altijd is dekking van te maken kosten zonder winstopslag:

 • Leerlingen en docenten voortgezet onderwijs profiel N&T dagprogramma – gratis entree (tot max. 1.000 leerlingen per jaar)
 • Leerlingen primair onderwijs en voorgezet onderwijs onderbouw ETDE – € 3,95 per leerling
 • Algemeen publiek maandelijkse ET Gravity workshop (programma van 3 uur) – € 10,00 per persoon
 • Stakeholders van het ET consortium, ET tour – kosten begeleider
 • Gebruik locatie door partners voor presentaties of omgevingscommunicatie – kostprijs gevraagde diensten
 • Bezoekers van Discovery Museum ETEC 1 – inbegrepen in entreeprijs Discovery Museum

Eventuele catering dient te worden afgenomen van de fa. Vermaat (exploitant Discovery Café)