Tickets
Wanderful.stream

Wanderful.stream

Wanderful.Stream brengt reststromen MKB’ers in de Euregio in kaart én wil deze met de hulp van designers, technologen en business developers valoriseren. Wanderful.stream is interdisciplinair én Euregionaal. Als Interreg-project in de Euregio Maas-Rijn stuwt het kleine en middelgrote ondernemingen richting een meer circulaire economie. Het doorkruist de grenzen tussen disciplines en de regio’s en initieert nieuwe samenwerkingen. De naam ‘stream’ verwijst niet enkel naar reststromen. Het refereert ook naar belangrijke speerpunten binnen het onderwijs. Het internationale letterwoord S T E M verwijst daarbij naar ScienceTechnologyEngineering en Mathematics en voegt daar met Arts een extra discipline aan toe. Het is deze S T E A M die de zoektocht naar nieuwe producten en businessmodellen onder stoom brengt. Wanderful.stream is een katalysator voor nieuwe circulaire modellen en producten. Het wordt aangedreven door acht partnerorganisaties actief in Belgisch en Nederlands Limburg, Wallonië tot en met de Duitse regio Aken.

Wanderful.stream uitgelegd in 1 minuut

Doel

Wanderful.Stream stelt zich tot doel kleine en middelgrote ondernemingen kosteloos te coachen en te begeleiden in de overgang naar een meer circulaire economie. Het wil wijzen op de toegevoegde waarde van interdisciplinair samenwerken over de grenzen van de Euregio én van verschillende bedrijfssectoren heen. Wanderful.stream wil interdisciplinaire kruisbestuiving rond de reststromen tastbaar maken door 40 prototypes van innovatieve producten te ontwikkelen.

Hoe

In kaart brengen van uitdagingen, behoeften en kansen voor de circulaire economie in de Euregio Maas-Rijn. Letterlijk en figuurlijk door middel van van online tools, maar even goed community-events. Zichtbaar maken van reststromen of -materialen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Heb je met je bedrijf (interesse in) een bepaalde reststroom? Laat het ons nu al weten via de enquête, want misschien wordt het een grondstof voor nieuwe producten of vonkstof voor nieuwe ideeën.

Reststromen of -materialen valoriseren samen met technologen, designers en business developers. Zo ontstaan er nieuwe ideeën, kansen én toepassingen. Organiseren van netwerk- en community events rond verschillende thema’s, topics of disciplines. Van inspireren tot co-creatieve bootcamps en workshops. Hou zeker onze kalender in de gaten.

Wanderful.stream is een mede door Interreg Euregio Maas-Rijn gefinancierd project. Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat ongelijkheid tussen regio’s aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking stimuleert.

Een project van:

In samenwerking met:

Met de steun van: