Tickets
Dutch Black Hole Consortium

Dutch Black Hole Consortium

In het Dutch Black Hole Consortium werkt een groot aantal instellingen en bedrijven samen aan een beter begrip van zwarte gaten, de meest extreme en mysterieuze objecten in het universum. Een interdisciplinair team van astronomen, computerexperts, geologen en natuurkundigen ontwikkelt betere modellen en gevoeliger meetapparatuur, bijvoorbeeld voor de Einstein Telescope (ET), een ondergrondse detector voor zwaartekrachtgolven die mogelijk in Zuid-Limburg gebouwd wordt.

Naast het fundamentele natuurwetenschappelijke onderzoek richt het consortium zich ook op het bevorderen van publiek begrip van moderne natuurwetenschap. Er wordt onderzocht hoe hedendaags natuurkundig onderzoek relevant kan zijn voor de lerarenopleidingen en de curricula van basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er publieksactiviteiten ontwikkeld in samenwerking met museum Boerhaave en Discovery Museum. Onderdeel van het publieksprogramma wordt een film over zwaartekrachtsgolven en zwarte gaten in het aarde theater van Discovery Museum.