Tickets

Discovery Museum zijn we samen. Een stevig netwerk aan partners maakt mogelijk wat op het Museumplein in Kerkrade te ontdekken valt. Sinds 2021 zijn we gestart met de uitgifte van maatschappelijke aandelen. Meer informatie vind je hier: Maatschappelijk aandeelhouders.

Alle partners

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Discovery Museum is één van de drie provinciale musea van Limburg. De museumstichting ontvangt al sinds de oprichting structurele subsidie van de Provincie Limburg. Dankzij de Provincie Limburg, die met haar subsidie het grootste deel van de financiering van de musea voor haar rekening neemt, ontplooit Discovery Museum binnen en buiten het Museumplein tentoonstellingen en activiteiten die mensen meer laten ontdekken over wetenschap en techniek en hun eigen talenten om zo bij te dragen aan de zelfredzaamheid van deze en toekomstige generaties.
VriendenLoterij

VriendenLoterij

VriendenLoterij is de cultuurloterij van Nederland. Zij steunen uit de opbrengst van de loterij organisaties die de wereld mooier, leuker of plezieriger maken door zich in te zetten voor cultuur, sport en welzijn. Mede dankzij steun van VriendenLoterij is de Expeditie, de vaste tentoonstelling, in 2019 geheel vernieuwd. Sinds 2023 behoort Discovery Museum tot de vaste partners van de loterij en ontvangt jaarlijks een bijdrage. Deelnemers aan de loterij bezoeken met de VIP-KAART Discovery Museum gratis.
Stichting Behoud Mijnhistorie

Stichting Behoud Mijnhistorie

Stichting Behoud Mijnhistorie ondersteunt in museale of historische projecten en activiteiten die verbonden zijn aan het Limburgse mijnverleden. In die hoedanigheid heeft deze stichting reeds verschillende erfgoedprojecten van Discovery Museum ondersteund, waaronder de vernieuwing van de Expeditie en de Schatkamer en de restauratie van verschillende vaandels.
Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed versterkt met haar bijdragen de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland. Mondriaan Fonds heeft onder andere de vernieuwing van de Expeditie en Schatkamer mede mogelijk gemaakt. Ook dragen zij bij aan de nieuwe editie van de Innovatiegalerij die vanaf april 2022 te zien is.
VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds steunt culturele en sociale projecten met een focus op publiek en deelnemers. Projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. VSBfonds heeft een bijdrage gedaan aan de nieuwe Expeditie en de Schatkamer.
BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Dit doen ze door het ondersteunen van kunst- en cultuurprojecten. Zij hebben de realisering van het thema Wonen in de Expeditie mede mogelijk gemaakt.
WML

WML

Meer dan de helft van het aardoppervlak is bedekt met water. Helaas is maar een klein gedeelte als drinkwater bruikbaar. WML is de producent van drinkwater in Limburg. Naast de productie zuiveren zij het grondwater, beschermen zij bronnen en wordt het waterleidingnet beheerd. Dankzij WML heeft water als subthema een prominente rol gekregen in de Expeditie en dragen zij inhoudelijk bij in het educatieve aanbod van Discovery Museum.
Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert het rioolwater van Limburg en geeft het een nieuwe bestemming. Het zuiveringsslib dat achterblijft wordt hergebruikt als brandstof. Het schone water geven ze terug aan de natuur. Vanuit hun expertise van de waterkringloop heeft Waterschapsbedrijf Limburg een bijdrage geleverd aan de exhibits rondom water in de Expeditie.
Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg staat voor droge voeten, veilige dijken en schoon en voldoende water. Zij monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor natuurlijk schoon water. De drie waterpartijen hebben ieder ook hun kennis ingezet in de ontwikkeling van de Expeditie. Dit heeft geresulteerd in exhibits rondom de waterkringloop, waterzuivering, waterverbruik en het waterpeil.
Accenture

Accenture

Accenture is een internationaal bedrijf dat diensten aanbiedt, onder andere op het gebied van digitale technologie. Accenture Innovation Center for Smart Services, gelegen op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, werkt samen met Discovery Museum in het vertalen van de nieuwste technologische ontwikkelingen voor een groot publiek in de Expeditie.
Volta Limburg

Volta Limburg

Het liefst wonen we in een comfortabel huis waar het in de zomer koel en in de winter lekker warm is. Tegelijkertijd moeten we in 2030 van het gas af. Volta Limburg en Discovery Museum trekken samen op in de bewustwording rondom de energietransitie en de mogelijke duurzame alternatieven. Voor de Expeditie is samengewerkt in het subthema energie. Sinds 2022 is Volta Limburg tevens maatschappelijk aandeelhouder van Discovery Museum.
Arriva

Arriva

Op het gebied van vervoer gaat er veel veranderen de komende jaren. Denk aan het gebruik van data en het aanbieden van een reispakket op maat aan de klant. Arriva, aanbieder openbaar vervoer in o.a. Limburg, neemt hierin een actieve rol en werkt samen met Discovery Museum om bewustwording te creëren. In de Expeditie komt daarom ook vervoer als subthema terug.
Dioraphte

Dioraphte

Dioraphte geeft financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Dioraphte heeft een bijdrage gedaan voor de vernieuwing van de Schatkamer die medio 2020 werd gerealiseerd.
NWO

NWO

The Dutch Black Hole Consortium (DBHC), onder leiding van Universiteit Utrecht, is een samenwerking van 31 universiteiten, hogescholen en andere partners. Sterrenkundigen, natuurkundigen maar ook geologen slaan de handen ineen om de raadsels rond zwarte gaten en de mysteries van het heelal verder te ontrafelen. NWO (Nationale Wetenschapsorganisatie) kende een subsidie toe die wordt gebruikt voor de voorbereiding op de Einstein Telescope en aan publieksexposities in Discovery Museum en Boerhaave.
Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Het is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation met tal van andere fondsen die zich hebben aangesloten. Discovery Museum heeft een bijdrage gekregen voor aanpassingen in het entreebereik om bezoekersstromen goed te kunnen reguleren. Het betreft onder meer een andere ingang met software voor toegangspoortjes, een mobiele balie, verplaatsing van de receptiebalie en het verplaatsen van de ingang van de museumshop.
VSC netwerk

VSC netwerk

Het VSC-netwerk is het aanspreekpunt voor de sector. Zij vertegenwoordigt de musea, initieert en faciliteert samenwerking, kennisdeling en verbinding en zorgt daarmee voor continue ontwikkeling en innovatie binnen de sector. Discovery Museum is een van de 43 aangesloten wetenschapsmusea en science centres.
het Cultuurfonds

het Cultuurfonds

Dankzij een bijdrage van het Cultuurfonds werd de Schatkamer uitgebreid om plaats te maken voor een nieuwe en hedendaagse collectie: Limburgse Innovaties. Met een focus op Limburg laten we hier producten of objecten zien die vanuit een typische Limburgse behoefte tot stand zijn gekomen.
Stichting FSI

Stichting FSI

Stichting FSI heeft als doel het beheren en exploiteren van vermogen en bevorderen van de sociale belangen en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg, met name rondom het mijnverleden. Mede dankzij deze stichting hebben we meerdere tentoonstellingen en programma’s rondom erfgoed kunnen realiseren. Ook droegen zij bij aan de Roadshow tijdens ons jubileumjaar.
Rabobank

Rabobank

De coöperatieve bank geeft ieder jaar een deel van hun winst terug aan de samenleving door het ondersteunen van projecten voor de maatschappij. In het jubileumjaar van Discovery Museum ondersteunden zij daarom de roadshow van de Discovery Days waarmee we op pad gingen door heel Limburg met tal van activiteiten.
Rosas Donamus

Rosas Donamus

Deze stichting ondersteunt goede doelen en initiatieven, bij voorkeur gelieerd aan Parkstad en/of Zuid-Limburg. Dat doen ze binnen verschillende domeinen, waaronder het sociaal-maatschappelijke. Stichting Rosas Donamus heeft in dat kader bijgedragen aan de roadshow tijdens de Discovery Days.
Nikhef

Nikhef

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Het instituut doet onderzoek naar de elementaire bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd. Nikhef is een van de partijen die wetenschappelijk onderzoek doet naar de Einstein Telescope en vandaar ook haar steentje bijdraagt aan het Einstein Telescope Education Centre (ETEC).
Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht is een onderwijs- en onderzoeksinstituut met een internationale oriëntatie. Deze universiteit is een van de partners die bijdraagt aan het Einstein Telescope Education Centre (ETEC). De inhoudelijke programma’s van het ETEC worden in co-creatie met de Universiteit Maastricht ontwikkeld.
Gemeente Kerkrade

Gemeente Kerkrade

Met ruim 45.000 Kerkradenaren vormen we een levendige gemeente. Gemeente Kerkrade zoekt actief verbinding met bewoners, bedrijven, stichtingen en instellingen. Zij achten de komst van een project als het Einstein Telescope Education Center in het Discovery Museum van belang en een goeie toevoeging voor deze regio.
Stichting Mplooi

Stichting Mplooi

Mplooi Foundation is ontstaan als uiting van de maatschappelijke betrokkenheid van DSM en de medewerkers en kan worden beschouwd als voorloper van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Uniek hierbij is de uitdrukkelijke betrokkenheid van de werknemers. Dit fonds co-financiert projecten met een sociaal-maatschappelijk karakter op het gebied van onderwijs en techniek. Een mooi voorbeeld van zo’n project is het Einstein Telescope Education Centre (ETEC).
Stichting Physica

Stichting Physica

De Stichting Physica is een stichting met als doel de bevordering van de belangen van de natuurkunde in Nederland. Deze stichting is een van de partners die bijdraagt aan het Einstein Telescope Education Centre (ETEC).