Tickets
Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid en MVO

Discovery Museum heeft in 2023 het Green Key goud certificaat behaald. Dit is een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen en voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. Deze normen richten zich op communicatie, gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, mobiliteit, eten & drinken, groen & bouwen, duurzaam inkopen, maatschappelijke betrokkenheid, diversiteit & inclusie en het welzijn van onze medewerkers.
Het Green Team van Discovery Museum bestaat uit een aantal betrokken medewerkers uit de gehele organisatie en is verantwoordelijk voor het implementeren van MVO-initiatieven en de interne en externe communicatie hieromtrent. Daarnaast heeft zij een MVO-actielijst opgesteld voor de korte en lange termijn met maatregelen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en MVO.

Communicatie
Discovery Museum communiceert de toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen door middel van een MVO-verklaring. De MVO-verklaring wordt gedeeld via verschillende kanalen, waaronder de website, sociale media, de entree van het museum en reserveringsbevestigingen voor bezoekers. Met betrekking tot de interne communicatie worden medewerkers via PIM en tijdens personeelsbijeenkomsten geïnformeerd over het duurzaamheidsbeleid.

Maatschappelijke betrokkenheid
Discovery Museum is actief in verschillende netwerken die allemaal op hun eigen manier een maatschappelijke bijdrage leveren. Zo hebben we deelgenomen aan het project ‘Samen Inclusief’ van de Vereniging voor science centers en musea (VSC). In dit programma is intensief samengewerkt aan diversiteit en inclusie. We delen kennis en ondersteunen elkaar bij het betrekken van iedereen bij wetenschap en technologie. Daarmee dragen we bij een aan inclusievere sector en samenleving. Verder is Discovery Museum initiatiefnemer van het project Sociale Agenda i.s.m. de Provincie Limburg. Dit is een uitvoeringsprogramma van Discovery Museum dat onder andere eenzaamheid en laaggeletterdheid probeert tegen te gaan. Doel van het programma is het versterken van de zelfredzaamheid én samenredzaamheid van de inwoners van Limburg.

Energie en water
Binnen ons museum maken we gebruik van waterbesparende kranen om ons waterverbruik te verminderen en duurzaamheid te bevorderen.
We maken gebruik van energiezuinige LED-verlichting binnen en buiten het museum, evenals zonnepanelen op het dak om hernieuwbare energie op te wekken. Bovendien wordt onze energie-efficiëntie verder bevorderd door het gebruik van CO2-vraaggestuurde ventilatie en de WKO-installatie, die koude en warmte opslaat en gebruikt wanneer nodig. Om onze duurzaamheidsprestaties te monitoren en te verbeteren, meten en volgen we voortdurend ons energie-, gas- en waterverbruik.

Schoonmaak
Voor de reiniging gebruiken we milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen die minder belastend zijn voor het milieu en de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers.

Afval
Bijna al het afval wordt gescheiden door het gebruik van gescheiden afvalbakken op kantoor voor onze medewerkers, als ook in het museum voor onze bezoekers. Ook in de samenstelling van tentoonstellingen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zijn de materialen voor tentoonstellingsonderdelen steeds vaker duurzaam, herbruikbaar of hergebruikt. In workshops in onze science labs wordt verantwoord omgegaan met wegwerpmaterialen.

Papierverbruik
Binnen ons museum maken wij zo min mogelijk gebruik van papier. Zo worden loonstrookjes, bevestigingen van boekingen, facturen, offertes, vergaderstukken en overige communicatie overwegend digitaal gedeeld. Indien printen noodzakelijk is, wordt er tweezijdig en in zwart/wit geprint.

Mobiliteit
Reizen met het OV en met de fiets wordt aangemoedigd bij werknemers en bezoekers. Treinstation Kerkrade-Centrum ligt naast de deur en er zijn elektrische oplaadpunten voor auto en fiets aanwezig.

Horeca
In Discovery Café werken we samen met een externe cateraar. Zij bieden een grote keuze van Fairtrade en biologische producten aan van vooral lokale leveranciers. Daarnaast wordt ook hier al het afval gescheiden en wordt het koffiedik opgehaald om in te zetten bij de productie van oesterzwammen.

Groen
We hanteren een ecologische visie voor de tuinontwikkeling. Ter ere van het ontvangen van de 100.000e bezoeker hebben we 100 bomen laten aanplanten via Trees for All.

Textiel
Discovery Museum heeft werkkleding ingekocht bij leveranciers die een gedragscode hebben ondertekend, waarin controle en transparantie over goede productie- en arbeidsomstandigheden worden gegarandeerd.

MVO-verklaring

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en we willen hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten. 

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

  • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en aan onze bezoekers.
  • Wij informeren onze bezoekers, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van onze producten en diensten en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring.
  • Wij proberen waar mogelijk onze bezoekers te informeren over en te faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van onze organisatie. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.
  • Wij streven ernaar iedereen op een toegankelijke manier te betrekken bij onze organisatie en streven naar meer diversiteit en inclusie in programmering, organisatie en verdere activiteiten.