Tickets
Impact Discovery Museum 2023 bijna 9,3 miljoen euro

Impact Discovery Museum 2023 bijna 9,3 miljoen euro

Deze impact blijkt uit de Social Handprint van MAEX, een rapportage die de sociaal-maatschappelijke waarde van Discovery Museum inzichtelijk maakt. De Social Handprint laat het positieve effect op de samenleving zien, uitgedrukt in de bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en vertaald naar euro’s. In 2023 leverde Discovery Museum de grootste bijdrage aan de doelen Duurzame steden en gemeenschappen en Kwaliteitsonderwijs.

Samen bijdragen aan een betere wereld

Als mensheid staan we voor grote uitdagingen. Om die aan te grijpen hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vastgesteld. Discovery Museum werkt aan het behalen van deze doelen, samen met stakeholders. De Social Handprint laat zien welke positieve bijdrage Discovery Museum levert aan de 17 gestelde doelen. De impactwaarde van 9,3 miljoen euro is het totale bedrag dat belanghebbenden in 2023 zouden besparen of bereid zouden zijn om te betalen voor de geleverde diensten en effecten.

Zién wat je met elkaar bereikt

Met de Social Handprint maken wij onze maatschappelijke impact inzichtelijk. Maar het rapport geeft ons niet alleen financieel inzicht, het maakt ook duidelijk op welke manier we welke impact maken. Dat inzicht helpt ons om onze doelen en aanpak beter op elkaar aan te sluiten. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen inspireren om zelf te veranderen en samen te werken aan een gezondere planeet?

Maatschappelijk aandeelhouders: samen impact vergroten

Om onze impact te laten groeien, maken we ook verbinding met het bedrijfsleven. Zo vergroten bedrijven hun eigen maatschappelijke impact én vergroot automatisch de totale impact. In 2022 is Discovery Museum daarom gestart met de uitgifte van maatschappelijke aandelen waarbij het ‘maatschappelijk rendement’ wordt ‘uitgekeerd’. Ieder jaar organiseren we een maatschappelijk aandeelhoudersvergadering waar de behaalde resultaten worden gepresenteerd. Deze aandeelhoudersvergadering combineren we met een zakelijk netwerkevent rondom wetenschap, techniek en duurzaamheid om steeds meer bedrijven te inspireren om óók impact te maken. Zo dragen we samen bij aan een betere wereld.

Meer weten over hoe jouw organisatie maatschappelijke impact kan vergroten?

 

Steun Discovery Museum
Impact Discovery Museum 2023 bijna 9,3 miljoen euro