Tickets
Eerste maatschappelijke aandeelhouders voor Discovery Museum na maatschappelijke beursgang

Eerste maatschappelijke aandeelhouders voor Discovery Museum na maatschappelijke beursgang

Onlangs hebben Volta Limburg en CGI als eerste partijen hun handtekening gezet onder een maatschappelijke aandeelhoudersovereenkomst met Discovery Museum. Ze zijn daarmee de eerste maatschappelijk aandeelhouders van het museum in Kerkrade, sinds de  maatschappelijke beursgang eerder dit jaar. Toen heeft Discovery Museum zich, als eerste museum in Nederland, aangesloten bij MAEX, een landelijk initiatief dat de maatschappelijke impactwaarde van organisaties inzichtelijk maakt. De maatschappelijk aandeelhouders investeren in de activiteiten van Discovery Museum en krijgen hier als rendement aantoonbaar positieve impact op de samenleving voor terug.

De uitgegeven aandelen zijn geen aandelen in de juridische zin van het woord, maar vertegenwoordigen een aandeel in de maatschappelijke impact die Discovery Museum in de provincie maakt met haar activiteiten en tentoonstellingen. In de ontwikkeling daarvan gaat het museum uit de van de Sustainable Development Goals (SDG’s), zoals die door de Verenigde Naties zijn opgesteld als mondiaal kompas in de richting van een meer sociale en duurzame samenleving. MAEX heeft een methodiek ontwikkeld op basis waarvan de bijdrage van organisaties aan de verwezenlijking van de SDG’s middels een zogenaamde Social Handprint inzichtelijk wordt gemaakt.

“Volta Limburg gelooft in de SDG’s en heeft zich ten doel gesteld altijd van meerwaarde te zijn, zowel in haar producten- en dienstenaanbod, als in haar sponsoractiviteiten. De keuze om maatschappelijk aandeelhouder van Discovery Museum te worden past perfect bij de missie die Volta Limburg naleeft: ‘Duurzame Doeners: Samen voor een beter klimaat’. Wij houden boven alles van doen. Actie. Zorgen dat het voor elkaar komt. Dat zorgt er namelijk voor dat dingen veranderen. En dat is belangrijk. Wij willen Limburg iedere dag een stapje duurzamer maken. Iedereen kan een eigen steentje bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving. Wij zijn verheugd op deze mooie samenwerking.”, aldus Maurice Benneker, commercieel directeur van Volta Limburg.

Nico van Buggenum, Vice President Consulting Services binnen de activiteiten van CGI in België en Zuid-Nederland, geeft aan: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd een belangrijk onderdeel geweest van ons bedrijfsmodel en onze cultuur. Lokaal en ook wereldwijd kijken we voortdurend hoe we kunnen bijdragen aan de economische, sociale en milieubehoeften van onze samenleving. De programma’s van Discovery Museum raken hieraan en dagen alle generaties uit om mee te denken hoe we samen de wereld beter kunnen maken. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol en daarom investeren we graag in Discovery Museum.”

Discovery Museum ontvangt haar basisfinanciering, als één van de drie provinciale musea van Limburg, vanuit de provincie. Voor het realiseren van vernieuwende programmering op het gebied van technieksensibilisering, wetenschappelijke geletterdheid en educatie op het gebied van duurzaamheid is het museum echter mede afhankelijk van externe partijen. “We zijn dan ook heel blij dat CGI en Volta Limburg het belang van ons museum als maatschappelijke speler onderkennen en hier hun bijdrage aan willen leveren. Het museum heeft het vertrouwen van het publiek en kan met de bijdrages van Volta Limburg en CGI aantoonbaar extra impact creëren met aanvullende activiteiten voor volwassenen en kinderen, gericht op duurzaam denken en doen binnen verschillende SDG’s,” zegt Hans Gubbels, algemeen directeur van Discovery Museum, “Ons streven naar een gezonde balans tussen publieke en private financiering staat niet alleen voor een breed maatschappelijk draagvlak, maar is ook een vertaling van de taak zelf zorg te dragen voor een gezonde financiële basis. We hopen dan ook dat meer partijen het voorbeeld van Volta Limburg en CGI volgen en zich aansluiten bij onze maatschappelijke aandeelhoudersclub.

Via een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden de maatschappelijke aandeelhouders van Discovery Museum op de hoogte gehouden van de door het museum gemaakte impact. Het museum kwantificeert dit middels de Social Handprint van MAEX. De vergadering biedt de aandeelhouders ook de mogelijkheid mee te denken over de inhoudelijke koers van het museum, hoewel zij geen zeggenschap hebben over beleid en bedrijfsvoering van het museum. Partijen die geïnteresseerd zijn in de maatschappelijke aandelen van Discovery Museum kunnen contact opnemen met het museum.