Tickets
Discovery Museum ondertekent manifest en sluit zich aan bij Netwerk Digitaal Erfgoed

Discovery Museum ondertekent manifest en sluit zich aan bij Netwerk Digitaal Erfgoed

Discovery Museum te Kerkrade heeft zich onlangs, met het ondertekenen van het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed, aangesloten bij een groeiende groep Nederlandse erfgoedinstellingen die zich als netwerk willen inzetten voor het digitaal toegankelijk maken van erfgoed. Zakelijk directeur Stéphanie Olijve plaatste onder toeziend oog van NDE-datacoach Vivian van Slooten en coördinator Collectie en Erfgoed Serge Langeweg haar handtekening onder het manifest.

Online Schatkamer
Afgelopen jaar heeft Discovery Museum reeds een belangrijke stap gemaakt in digitaal erfgoed door een groot deel van haar collectie online toegankelijk te maken in onze eigen Online Schatkamer. Via de website van Discovery Museum zijn honderden collectieobjecten uit de verschillende deelcollecties van het museum op te zoeken en te bekijken. Ook is het museum één van de voortrekkers in het programma Linked Open Limburg, een netwerk van digitaal verbonden erfgoedinformatie van Limburgse erfgoedinstellingen.

Datacoach voor collega-instellingen
Stéphanie Olijve:“Het conserveren van ons erfgoed voor de volgende generaties, maar ook het digitaal toegankelijk maken van ons erfgoed voor iedereen, vinden wij een belangrijke zaak. De hiervoor benodigde kennis is niet vanzelfsprekend bij elke erfgoedorganisatie aanwezig. Zeker als wetenschap- en techniekmuseum vinden wij het van belang nieuwe technieken voor beheer en ontsluiting toegankelijk te maken, daarom ondersteunen wij andere instellingen graag op het gebied van digitalisering van erfgoed.” Dankzij een bijdrage van het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft Discovery Museum daartoe digitaal erfgoed expert Vivian van Slooten kunnen aantrekken om vanuit Kerkrade de Limburgse erfgoedinstellingen als datacoach te ondersteunen in de digitaliseringsslag. Iedere Limburgse instelling die (verder) aan de slag wil met digitaal erfgoed kan een beroep doen op haar expertise.

Bekrachtigen digitale ambities
Het zo toegankelijk mogelijk maken van de historische collectie is een streven waar Discovery Museum zich al langer aan heeft gecommitteerd en wat nu, met het ondertekenen van het manifest is bekrachtigd. Serge Langeweg: “In de reguliere werkzaamheden van de afdeling Collectie & Erfgoed is het verrijken en verbinden van data in het collectiemanagementsysteem een belangrijke, constante factor. Hoe rijker de informatie, hoe beter de collectie zichtbaar kan worden gemaakt. De uitgangspunten van het NDE-manifest zijn een logische stap in onze digitale ambities met betrekking tot het zichtbaar maken van onze collectie voor een zo breed mogelijk publiek.”