Tickets
Columbus, Cube en Continium samen verder als Discovery Museum

Columbus, Cube en Continium samen verder als Discovery Museum

Persbericht

Columbus, Cube en Continium samen verder als Discovery Museum

Drie musea uit Kerkrade samen onder nieuwe noemer

Kerkrade, 2 april 2021 – De drie culturele instellingen op het Museumplein in Kerkrade – Columbus earth center, Cube design museum en Continium discovery center – gaan vanaf heden verder onder één gezamenlijke naam: Discovery Museum. Met deze nieuwe aanpak bouwt het museum voort op wat in de afgelopen jaren is neergezet. In Discovery Museum worden de thema’s van Columbus, Cube en Continium gecombineerd in één museum waar alles draait om het ontdekken van wetenschap, technologie, ontwerp en de aarde. De nieuwe koers is het resultaat van het ingrijpende heroriënteringstraject waar de museumstichting zich sinds medio 2020 in bevindt. Zodra het weer mag, hoopt het museum vele bezoekers te kunnen inspireren een steentje bij te dragen aan een betere wereld voor de toekomst.

Laatste hand aan nieuwe exposities

Momenteel zijn musea vanwege de geldende coronamaatregelen nog gesloten, zo ook Discovery Museum. Directeur Hans Gubbels: “Natuurlijk hopen we snel weer bezoekers te mogen ontvangen, maar we zitten niet stil. We hebben de afgelopen tijd gebruikt om de route in en om ons gebouw aan te passen. Vrijwel het gehele complex is straks met één ticket toegankelijk, dus veel entreepoortjes konden weg. Ook leggen we op dit moment de laatste hand aan drie nieuwe tijdelijke exposities, die we straks als het weer mag, presenteren aan onze bezoekers. Er komt een expositie over innovatief ontwerp van Limburgse bodem, een foto-expositie over de invloed van plastic op de aarde en een interactieve doe-expositie die we samen met IBA Parkstad hebben gemaakt.”

Met nieuw elan de toekomst in

Naast de interactieve expositie, een ontwerptentoonstelling en foto-expositie zijn er, onder andere, ook filmbelevingen in het Aarde Theater en de Tijdreis, een uitgebreide collectie historische objecten in de Schatkamer, diverse workshops en doe-activiteiten in de Labs en wordt er gewerkt aan een programma van lezingen, rondleidingen en andere arrangementen. Discovery Museum herbergt straks dus een grote diversiteit aan activiteiten voor een brede doelgroep. Voorzitter van de Raad van Toezicht Carlo van Kemenade (tevens CEO Obvion): “Met dit uitgebreide aanbod onder een eenduidige naam en met een nieuw gezicht zorgen we dat het museum toekomstbestendig blijft en op een zeer positieve manier evolueert. Discovery Museum straalt nieuw elan uit met nog meer aantrekkingskracht op de brede doelgroepen van het museum. Ook heeft een reorganisatieronde in 2020 voor de komende jaren voor een stevig fundament van financiële zekerheid gezorgd, waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.”

Bijdragen aan harmonie natuur, mens en maatschappij

Medio 2020 bleek dat het openhouden van drie verschillende musea geen haalbare kaart meer was. De bezoekersaantallen bleven achter bij de cijfers die geprognotiseerd waren. Ondanks dat de museumstichting met gemiddeld 150.000 bezoekers per jaar bij de grotere musea van Nederland behoort, waren de eigen inkomsten niet hoog genoeg om een sluitende begroting te realiseren. Daarbij gaf de Provincie Limburg aan vanwege de coronapandemie niet langer extra subsidie te kunnen verschaffen. Naar aanleiding hiervan is de museumstichting aan de slag gegaan met de vraag op welke wijze de drie musea verder moesten. Hiertoe is onder andere een enquête uitgezet onder medewerkers, relaties en een representatief panel van de Limburgse bevolking om te achterhalen welke associaties de respondenten hebben met de drie musea. Uit de antwoorden bleek dat bezoekers positief staan tegenover de musea en hun belang, dit wilde de stichting zeker vasthouden. Ook kwam als gemene deler het woord “ontdekken” naar boven drijven. Musea worden steeds meer een plek voor kritische dialoog over het verleden en de toekomst, zoals de voorgestelde nieuwe definitie voor musea van de ICOM stelt. Een definitie die goed past bij de ambitie van de museumstichting in Kerkrade om mensen te inspireren bij te dragen aan de harmonie tussen natuur, mens en maatschappij. Ontdekken en een plek voor reflectie en debat komen samen in Discovery Museum.