Tickets
Basisscholieren Parkstad van start met onderzoek en wetenschap in project We Are Science

Basisscholieren Parkstad van start met onderzoek en wetenschap in project We Are Science

In Discovery Museum zijn deze week de eerste groepen basisschoolleerlingen aan de slag gegaan met het project We Are Science. In dit project, dat mede mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Wetenschapsorganisatie (NWO), komen de scholieren meer te weten over het werk van wetenschappers en het doen van onderzoek. Ze gaan zelf aan de slag met een onderzoek naar een eigen gekozen thema en gaan in gesprek met een echte wetenschapper die hen op weg helpt tijdens een werksessie. De resultaten van de onderzoeken worden gepresenteerd in het museum, waarbij ook de ouders van de leerlingen van harte uitgenodigd zijn.

Discovery Museum heeft dit project opgezet in samenwerking met IMC Weekendschool, de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit met als doel het bevorderen van bèta-burgerschap bij scholieren in Parkstad, met name bij leerlingen die misschien minder snel in aanraking komen met cultuur, wetenschap en/of technologie. Door het vroegtijdig meegeven van vaardigheden als kritisch denken en inzicht in een wetenschappelijke werkwijze willen de samenwerkende partijen een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk benutten van talent.

Het project We Are Science is gekoppeld aan de wisselexpositie “Zeker Weten?!”, die op dit moment te bezoeken is in Discovery Museum. In deze tentoonstelling wordt aan de hand van tientallen nieuwsgierige vragen uitgelegd hoe wetenschappers te werk gaan. Dan blijkt dat wetenschap niet “de waarheid” is, maar veel meer een zoektocht naar een waarheid, die ook na verloop van tijd kan wijzigen of weerlegd kan worden.

Binnen het project doorlopen de leerlingen een aantal onderdelen. Ze starten na een inleiding op school met een bezoek aan Discovery Museum waar ze “Zeker Weten?!” en de bijbehorende science show, de Weet je het wel zeker?-show, bezoeken. In het museum zoeken ze naar inspiratie voor een thema waar ze met hun groepje verder onderzoek naar willen doen. Op school gaan ze vervolgens aan de slag met het formuleren van een onderzoeksvraag, waarvoor ze een oplossing gaan bedenken. Dit vereist kritisch denkvermogen en de vaardigheid samen te werken en samen beslissingen te nemen. Vaardigheden die ook in de huidige complexe samenleving goed van pas komen. De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze de resultaten van hun onderzoek en hun oplossing presenteren. De uiteindelijke resultaten worden gepresenteerd aan de ouders/verzorgers en vanaf eind 2023 ook een aantal weken in het museum.

Het project dat nu van start is gegaan is een pilot, waaraan nu drie basisscholen uit Parkstad met de groepen 7 en/of 8 aan deelnemen. Wanneer de pilot succesvol verloopt, is het streven het project verder uit te rollen.