Tickets
Tussen 1864 en 1868 liet de Maastrichtse koopman-industrieel Petrus Regout drie edities uitgeven van dit album. In het album liet Regout zijn imposante bezittingen in lithografieën vastleggen. Hij bezat een groot industrieel complex in Maastricht en was de trotse eigenaar van woningen in de stad en kastelen en villa’s in het buitengebied. Het album ligt open op de pagina waar de glas- en aardewerkfabrieken van Regout zijn afgebeeld. De rokende schoorstenen staan voor economische bloei en vooruitgang. Regout was trots op wat hij had bereikt en dat wilde hij graag aan familie, vrienden, bekenden en relaties laten weten. Maar het album had ook een commerciële functie. Een aantal van zijn woonhuizen en buitenplaatsen was te huur voor rijke bezoekers aan de stad. Het album werd daarom bij dure hotels ter inzage gelegd en gestuurd naar belangrijke instellingen en invloedrijke contacten. Het was dus ook een vorm van zeer luxe reclamedrukwerk.

Objectgegevens

  • Deelcollectie: Maastrichts glas & kristal Maastrichts keramiek
  • Objectnummer: 059945
  • Objectnaam: album,
  • Vervaardiger: Russel, Joseph
  • Productieplaats: Maastricht
  • Datering van: 1866
  • Datering tot: 1866
  • Materiaal: papier
  • Afmetingen: lengte 68 cm, breedte 4 cm, hoogte 54 cm,
  • Duurzame link