Tickets

Micra Transcatheter Pacing System, Medtronic, 2013

Een pacemaker helpt om het hartritme te herstellen. Door het afgeven van kleine elektrische pulsen aan het hart wordt de hartslag versneld, waardoor de pacemaker de symptomen van bradycardie (een trage hartslag) kan verlichten. Het Amerikaanse bedrijf Medtronic, met meerdere vestigingen in Limburg, ontwierp een pacemaker, die tienmaal zo klein is als de conventionele pacemaker en slechts twee gram weegt. De ‘cardiocapsule’ hecht zich met kleine tandjes in het weefsel van de hartkamer. Het inbrengen via katheterisatie vereist geen risicovolle hartoperatie. Bovendien geleiden de tandjes elektrische pulsen die het hartritme sturen. Dit maakt aparte draadjes overbodig. De batterij gaat ongeveer tien jaar mee.

Objectgegevens

  • Deelcollectie: Limburgse innovaties
  • Objectnummer: 000069
  • Objectnaam: medisch hulpmiddel,
  • Vervaardiger: Medtronic
  • Datering van: 2001
  • Datering tot: 0000
  • Materiaal: metaal elektronica
  • Duurzame link