Innovatiegalerij: Circulair

Innovatiegalerij: Circulair

Nieuwe editie Innovatiegalerij met thema circulaire innovaties

Elke half jaar wordt er in de “Innovatiegalerij” aandacht besteed aan een nieuwe thema. Bij innovaties denken we vaak aan nieuwe uitvindingen, maar dit is niet de enige betekenis van het woord. Letterlijk betekent het woord innovatie: vernieuwing. Dus wanneer we een bestaand product verbeteren, kan dit ook al een innovatie zijn. Design en innovaties worden vaak beïnvloed door trends, ideologieën of verlangens. Soms bedenken designers of kunstenaars innovaties, soms komen deze voort uit de samenleving of wetenschap.

In de Innovatiegalerij laten we projecten zien die een mogelijk antwoord bieden op grote en kleine vraagstukken waarvoor mensen zich gesteld zien. Creativiteit en menselijk vernuft staan hierbij centraal. Soms zijn innovaties grensverleggend of bieden deze een nieuw perspectief, maar in de Innovatiegalerij zijn de behoeften van mens en maatschappij de uitgangspunten.

Vanaf april t/m september 2022 besteden we in de Innovatiegalerij aandacht aan het onderwerp circulaire innovaties. Het is de bedoeling in deze tentoonstelling innovatieve, circulaire projecten te tonen die bijdragen aan het oplossen van cruciale vraagstukken voor mens en maatschappij. Vraagstukken met name op het gebied van duurzaamheid, materialen en klimaat. Deze projecten en initiatieven dienen ontwikkeld te zijn in de Provincie Limburg.

Oproep: meld je circulair concept, product, innovatie of dienst aan!

Discovery Museum nodigt Limburgse (student) ontwerpers, creatief professionals, ontwerpstudio’s en bedrijven uit hun circulaire concepten, producten, innovaties, projecten of diensten in te dienen om opgenomen te worden in de tijdelijke expositie circulair ontwerp in de Innovatiegalerij. Uit de inzendingen zal Discovery Museum een preselectie maken. Deze preselectie wordt vervolgens online aan het publiek voorgelegd. Online krijgt het publiek de mogelijkheid te stemmen op de ontwerpen van hun voorkeur. Uit de stemming worden uiteindelijk de twaalf ontwerpen met de meeste stemmen opgenomen in de tijdelijke presentatie in de Innovatiegalerij.

Wil jij met jouw circulair ontwerp, product, innovatie of dienst kans maken om deel te nemen aan deze tijdelijke expositie?

Schrijf je dan in via onderstaand inschrijfformulier. Inschrijven kan tot en met begin december 2022.

 

Criteria en deelnamevoorwaarden

Criteria voor deelname aan Innovatie Galerij Circulair

Voor het aandragen van een ontwerp/project/product, hanteert Discovery Museum de volgende criteria:

 • De inzending is actueel (maximaal 3 jaar oud).
 • Aan deze tentoonstelling kan elke inzender gevestigd of werkende in de provincie Limburg meedoen. Uitgesloten zijn inzendingen van buiten deze regio’s.
 • De inzending betreft een circulair ontwerp/project/product. Hieronder wordt in ruime zin verstaan: een circulair ontwerp draagt eraan bij dat de waarde van een product zo lang mogelijk hoog wordt gehouden om waardevernietiging te voorkomen. Waardevernietiging kan worden gezien als vernietiging van de gebruikerswaarde, de materialen en onderdelen, en de economische waarde. Een circulair ontwerp houdt hier in de ontwerp- en ontwikkelfase rekening mee, en voorkomt deze waardevernietiging of -vermindering door de cirkels in de waardeketen te sluiten.
 • Het ingediende ontwerp/product/project hoeft nog niet af te zijn, maar moet zich in een van volgende fases van ontwikkeling bevinden: een concept, een prototype of een eindproduct.
 • Onafhankelijk van de fase waarin het product/project zich bevindt, zal het in elk geval museaal presentabel moeten zijn. Dit kan in de vorm van een object of een deel daarvan (bijvoorbeeld materiaal sample). Een digitale presentatie is mogelijk, mits dit het project goed genoeg over kan brengen.

Discovery Museum zal aan de hand van deze criteria een preselectie maken van de inzendingen. Het kan zijn dat Discovery Museum contact opneemt met de inzender om verdere details van de inzending op te vragen. Deze preselectie wordt vervolgens online aan het publiek voorgelegd. Online krijgt het publiek de mogelijkheid te stemmen op de ontwerpen van hun voorkeur. De twaalf ontwerpen met de meeste publieksstemmen worden opgenomen in de expositie en tentoongesteld van 15 april 2022 tot en met 17 oktober 2022. Tijdens de looptijd van de expositie kunnen bezoekers van Discovery Museum stemmen op de meest aansprekende ontwerpen/producten/projecten. Een selectie met de meeste stemmen wordt, indien mogelijk, aangekocht en opgenomen in de vaste collectie van Discovery Museum.

Deelnamevoorwaarden

 • Van de inzendingen die worden opgenomen in de preselectie wordt samen met de indiener een korte video van 30 sec. ter promotie gemaakt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De opname van de video vindt in afstemming met de indiener plaats op locatie of bij Discovery Museum.
 • Voor deelname aan de expositie wordt geen vergoeding verstrekt. Eventuele transportkosten van het object naar het Discovery Museum en weer terug worden vergoed.
 • Het ontwerp wordt gedurende de looptijd in bruikleen aan Discovery Museum gesteld. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld tussen de ontwerper/organisatie en Discovery Museum.
 • Afhankelijk van mogelijke eisen die de ontwerper stelt aan het tentoonstellen van het object waaraan Discovery Museum niet kan voldoen, behoudt Discovery Museum zich het recht voor om ondanks preselectie en selectie door het publiek af te zien van uiteindelijke tentoonstelling van het ontwerp/object/project.
 • Bij elk object wordt een omschrijving gemaakt. De basis hiervan vormt de projectomschrijving die wordt gegeven bij de inzending. Discovery Museum zorgt redactioneel voor de eindtekst, deze wordt voor publicatie ter goedkeuring voorgelegd.
 • Over de selectie van de inzendingen zal niet gecorrespondeerd worden.

Schrijf je hier in